Das Wassertal (Valea Vaser)

 

Letzte Häuser der Siedlung Valea Pestilor. Am Beginn dieser Siedlung zweigt rechts eine Strasse in das Valea Scradei ab.

Stellt Euch vor: Ihr wandert durch ein Tal, entlang den Gleisen einer Schmalspurbahn. Eine uralte Dampflok kommt daher und bremst auf freier Strecke. Ob wir mitfahren wollen, fragt uns der Lokführer. So geschehen am 04.05.95, bei meinem zweiten Besuch im Wassertal (Valea Vaser).

Fast 50 km schlängelt sich das Tal hinauf, durch wunderbare Landschaften. Eine durchgehende Strasse gibt es hier nicht. Zweimal wird das Tal so eng, daß die Bahnstrecke durch Tunnel verläuft. Die hier ansässigen Zipser-Deutschen bezeichnen diese zum Spass auch als Simplon- und Sankt Gothard-Tunnel. Die Landschaft ist einzigartig lieblich und lädt einen regelrecht zum Zelten ein. Und "Gute Nacht" sagen sich hier nicht nur die Füchse. Das tun auch Wildschwein, Luchs, Wolf, Bär und Auerhahn. Im übrigen gibt es hier sehr viele Mineralquellen. Lasst also Eure Selters getrost daheim.

III Imaginati-vä: vä deplasati într-o vale, de-alungul sinelor mocänitei. O locomotivä anticä frâneazä pe o portiune de sine deschisä; "vreti sä urcati si voi?", intreabä mecanicul. Asa s-a întamplat pe 04.05.1995, la a doua mea vizitä în Valea Vaserului.

Pe o lungime de aproape 50 km serpuieste valea în sus pe meleaguri minunate. Un drum neîntrerupt nu existä. De doua ori pe parcurs se îngusteazä valea atât de tare, încât calea feratä trebuie sä treacä prin tunel. Tipterii de aici au denumit în glumä aceste tuneluri: Simplon si Sankt Gothard. Tinutul e deosebit de primitor si îmbie prin aspect la campare. "Noapte Bunä!", îti spun aici nu numai vulpile, ci si mistretii, râsii, lupii, ursii si cocosii de munte. În afarä de aceasta, aici existä foarte multe izvoare de apä minerala (borcut); läsati-vä färä musträri de constiintä apa mineralä acasä.

 

Die Wallfahrtskirche im Valea Scradei wurde samt Innenausstattung 1992 vollendet. Seit 1993 wurde hier das Kloster "Sf. Maria" eröffnet.

Jeden Tag (ausser am Sonntag) startet die alte Forstbahn gegen 7:45 Uhr vom großen Holzkombinat in Viseu de Sus und quält sich mit 20 kmh mühsam schnaufend das Tal hinauf. Neben den alten Dampflokomotiven verkehren hier auch Draisinen und gelegentlich sieht man Leute, die auf einer Lore das ganze Tal hinabrollen. Alles was hier Bestand hat, ist schlicht und einfach nur praktisch. Was nicht mehr gebraucht wird, ist dem Verfall preisgegeben. So auch die einst von Bergarbeitern (Mineris) bewohnte Ansiedlung Iváscoaia. Der Bergbau im Wassertal hat sein Ende gefunden. Nahe Mácárláu und Iváscoaia wurden Probestollen in das Toroiaga-Massiv getrieben und dienten der Rohstofferkundung. Der Erzabbau erfolgt von der anderen Seite des Toroiaga von Báile Borsa aus. Forstarbeiter, Hirten und Grenzsoldaten aus dem Wassertal nutzen diese Stollen für einen "schnellen" Ausflug nach Báile Borsa. Wer sich hier begegnet, fragt nicht nach dem Wetter, sondern wieviel Wasser in den Stollen steht. Die Wege Untertage betragen da nur 5-7 km. Darum weiss in dieser Gegend auch ein Forstmann mit einer Grubenlampe umzugehen.

III În fiecare zi (înafara de Duminicä) porneste mocänita in jurul orei 7:45 de la marele combinat de prelucrare a lemnului din Viseul de Sus si se chinuie gâfâind din greu sä parcurgä cei 20 km pe vale, in sus. Pe lângä mocänita, se pot întâlni drezine si platforme-vagon, pe care oameni coboarä rulând pe sine întreaga vale. Ceea ce are temeinicie aici, e pur si simplu practic; ceea ce nu mai are întrebuintare e läsat paraginii. Asa si cantonul odatä locuit de mineri, Iväscoaia. Aici si-a gäsit si mineritul sfârsitul. În apropierea localitätilor Mäcärläu si Iväscoaia au fost sapate mine de proba în Masivul Toroiaga în vederea analizärii zäcämintelor. Exploatarea minereurilor se face pe cealalta parte al masivului, dinspre Bäile Borsa. Lucratorii forestieri, ciobanii si gränicerii folosesc aceste mine ca "scurtäturi" pânä la Bäile Borsa. Cei care se întalnesc pe aceste meleaguri, nu întreabä de vreme ci de înältimea apei în mine! Lungimea lor atinge 4-5 km si din aceastä cauzä si un angajat al ocolului silvic stie sä mânuiasca o lampä de minä...

 

Die alte Dampflok müht sich schnaubend das Tal hinauf. Dieser Anblick lässt Herzen höher schlagen!

Kurz hinter Mácárláu befindet sich ein altes Stauwehr. 1780 begannen die Zipser mit dem Bau, der nach 4 Jahren fertiggestellt wurde. Man benötigte dieses Wehr einst zum Flößen des geschlagenen Holzes. . . . Bei Fáina gibt es eine Holzkirche und eine Grabstätte. Hier haben vier deutsche Soldaten aus dem II.Weltkrieg ihre letzte Ruhestätte gefunden. Nahe Bardáu, am Rande einer kleinen Schlucht, gab es einen großen Tannenbaum ohne Äste. Folgendes hatte sich da einst ereignet: zu Zeiten des II.Weltkriegs kam ein rumänischer Soldat verspätet aus dem Urlaub zurück. Der diensthabende deutsche Offizier befahl dem Soldaten, mit verbundenen Augen einen grossen Tannenbaum zu erklimmen und dabei alle Äste abzuschneiden. Am Ende sollte der Soldat dem Offizier die Spitze des Baumes bringen. Wenn nicht, dann würde der rumänische Soldat wegen angeblicher Desertation erschossen. Aber der Soldat schaffte es, dem Offizier die Baumspitze zu bringen. . . . Bei Novicior befinden sich zu beiden Seiten des Vaser, in den Fels geschlage Bunkeranlagen aus dem I.Weltkrieg ... .

III Putin dupä Mäcärläu existä un dig foarte vechi. In 1780 au început tipterii constructia care a durat 4 ani. Acesta a fost folosit pentru transportarea lemnului täiat pe calea apei... În localitatea Fäina existä o bisericä de lemn si un cimitir. Aici se odihnesc 4 soldati germani din vremea celui de al doilea räzboi mondial. În apropiere de Bardäu, la marginea unei präpästii, se aflä un brad secular färä crengi. Se spune cä în timpul celui de al doilea räzboi mondial un soldat român s-a întors cu întârziere din concediu. Comandantul german ii ordonase soldatului , legat la ochi, sä se catere in brad, sä taie toate crengile si sä-i aducä vârful, altfel va fi condamnat pentru dezertare. Soldatul a reusit sä aducä ofiterului vârful... În apropierea localitätii Novicior existä încä pe amândouä maluri ale râului Vaser buncäre säpate in stâncä din timpul primului räzboi mondial...

 

Die Bergarbeitersiedlung Iväscoaia im Juni 1991. Mittlerweile ist der Bergbau dort eingestellt.

Am Nachmittag eines jeden Tages nimmt die alte Forstbahn die mit riesigen Holzstämmen beladenen Loren mit ins Tal. Die Abfahrt ist recht rasant (bis zu 50 kmh) und nicht ungefährlich, denn die Schubkraft ist enorm. Auf jeder Lore befindet sich ein Bremser. Weit vor jedem Haltepunkt gibt die Lok ein Signal für die Bremser. Kaum einer von denen, dem nicht schon ein oder mehrere Finger fehlen. . . . Im übrigen sind die Bewohner im Wassertal ein richtiges multikulturelles Völkchen. Tür an Tür wohnen hier Rumänen, Zipser-Deutsche, Ukrainer, Ungarn und früher auch Juden. Wer einen Ausflug in das Wassertal macht, der sollte einen Abstecher in das Valea Scradiei nicht versäumen. Hier hat der Preot Lutai Vasile, Jahre vor der "Revolution" grosses Engagement bewiesen. In jener Zeit hat er den Bau einer ersten neuen Holzkirche in traditioneller Bauweise organisiert. Heute ist daraus ein neuer Wallfahrtsort entstanden. . . . Eine Tour in das Wassertal, lässt sich hervorragend mit einer Tour im Rodna-Gebirge verbinden.

III În fiecare zi, dupäamiaza, mocänita îsi reia drumul de întoarcere prin vale. Încärcatä cu trunchiuri de copaci uriase, mocänita atinge viteze de peste 50 km/h ceea ce e foarte periculos având în vedere inertia enormä a încärcäturii. Pe fiecare platformä-vagon actioneaza câte un frânar; nu este unul dintre ei cäruia sä nu-i lipseasca cel putin un deget...

Locuitorii Väii Vaserului sunt un popor multietnic. Usä in usä locuiesc aici români, tipteri, ucrainieni, maghiari si cu câtva timp în urmä chiar evrei. Cine întreprinde o excursie pe Valea Vaserului ar trebui sa viziteze si Valea Scradiei. Aici preotul Lutai Vasile a dovedit cu ani, înaintea revolutiei, mult angajament: el a organizat atunci înca, constructia uneia dintre primele biserici de lemn noi în stil traditional. Biserica a devenit un renumit loc de pelegrinaj...


Übersichtskarte: Wassertal / Teil 1 (180 KB)

Übersichtskarte: Wassertal / Teil 2 (207 KB)

Mit Volldampf durch die Maramures ... / Bild (285 KB) und Text: Thomas Kunze (Dresden)

Wo nur die alte Forstbahn fährt / ein Bericht von Ewalt Zweier

Die Waldbahn im Wassertal   ein Linktip mit sehr schönen Fotos!